คู่มือฉบับการ์ตูนจ้า วาดโดย มลแมนเอง
เนื้อเรื่องและการจัดรูปเล่ม โดย สำนักพิมพ์ ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ้า
(งานนี้ทุกฝ่ายทำด้วยใจ ไม่มีค่าแรงจ้า ^ ^)